Om mig

Jag är född i värmländska Karlstad. Uppväxt med somrarna ute på sjön Vänern och öarna. Tänk vilket privilegium! Inga bilar eller annat som väsnas. Bara tystnad och allehanda naturliga ljud. Vinden...vattnet...en bäver som plaskar i viken, träd som knarrar...surrande syrsor och sjungande fåglar.
Så långt jag kan minnas har naturen varit speciell för mig. Redan som barn kände jag en mycket stark gemensamhet med naturen och "dom som bor där". Jag kunde sitta ensam i timmar och bara vara i denna gemensamhet.
När jag var sex år var jag med om en olycka som resulterade i att jag spräckte skallen. Jag har minnen av att inte veta om jag är levande eller död. Kanske påverkade detta mitt seende in i andliga dimensioner. Mina första minnen av att verkligen se är från sexårsåldern. Det var skrämmande för den lilla flicka jag var då, men det har format mig till den jag är idag.
I tonåren målade jag andliga bilder, människor med auror och män med långt skägg, klädda i tygslöjor. Dessa män strålade av ljus inifrån. Som en stark lampa. I måleriet kände jag samma gemensamhet som i naturen.

Idag är jag 66 år och det andliga måleriet, tillsammans med healing, är en viktig del av mig. Som att andas frisk luft fylld av livsenergi. Jag älskar att måla och det är lika underbart varje gång att se och höra igenkännandet och glädjen hos den jag målar till. Jag har målat andliga porträtt i 25 år och idag finns målningarna hos människor runtom i Sverige, Norge, Finland, Spanien, Italien, Schweiz, England, Sydamerika, USA och Canada.
Öppenheten till det andliga med alla våra vänner som finns där är behaglig att leva med. Jag ser, hör och känner andar, känner dofter, rörelser... Att vi pratar med varann är helt naturligt. Inga konstigheter.Det gäller både djur, människor, andliga guider, änglar, olika småfolk i naturen och naturen i sig.
Att hela och att finna helande vägar är syftet i allt jag gör. 

Älskade vänner... trumman... moder jord... fader himmel...solen...vinden...vattnet...