Djurkommunikation

Att prata med djur

Jag har pratat med djur i 25 år. Djuren har mycket att berätta för oss och genom att lyssna ges vi möjlighet till ökad förståelse och att förbättra relationer mellan djur och människa.

Jag pratar med djuren, förmedlar det du vill framföra och ger dig djurens svar tillbaka till dig. Många problem och oro kan lösas genom den här kontakten.

Det kan gälla beteende, kost, hälsa, miljö, förflutet och framtid. Jag pratar även med djur som gått över till andra sidan.

Eller kanske du bara vill veta hur ditt djur trivs?

Jag ger även healing till djuren. Det brukar dom tycka mycket om och jag delar gärna med mig till dig hur du kan göra.

Jag pratar med djur både genom hembesök och på distans.

Du är med på telefon när jag pratar med ditt djur.

Du betalar för tiden av vårt samtal. Kostnad telefontider:

15 min. 200:-, 30 min. 400:-, 45 min. 600:-, 60 min. 800:-

Jag brukar rekommendera åtminstone 30 minuter. Den kortare tiden räcker oftast vid uppföljning.

För dig som är intresserad av att lära dig prata med djur håller jag kurser i Djurkommunikation & Healing sedan 2001. Hemma hos mig och på din hemort om ni är flera. Med rätt verktyg kan alla lära sig prata med djur. Här tränar vi olika metoder för att finna det/de sätt som fungerar och känns rätt för dig.