Andliga Guider

Jag målar din andliga guide och lämnar personliga budskap till dig. Den här målningen hjälper dig att stärka kontakten med din guide och att se ditt sanna jag.
Vid distansmålning får du budskapen i ett personligt handskrivet brev.

Målningen är 30x40cm och målad i torrpastell, akvarell och akryl.