28. sep, 2014

Ödmjukhet kontra självhävdelse

Genuin ödmjukhet möter man inte så ofta. Men den finns.
Så många röster av självhävdelse fyller luften och bildar ett sorl av behovet att bli uppmärksammad. Detta hör vi utan att lyssna.
Om vi lyssnar, verkligen lyssnar till vårt hjärtas röst...själens kärleksfulla sång...
då hör vi...och upplever...det starka vackra vi alla är en del av
Då vaknar ödmjukheten och självhävdelsens sorl tonar ut...

Naturen, moder jord väcker ödmjukheten i mig. Det vackra starka finns i varje liten detalj. Så utsökt och vackert. Det stora i det lilla. Denna skönhet finns ...omger oss...så som i himmelen så ock på jorden ❤

Vad får dig att känna ödmjukhet?