13-15/8 Spirituellt Måleri i flera tekniker

Andligt o Intuitivt måleri

De flesta går grundkursen som en igångsättare och för sin personliga utveckling.  Nu kan  du gå hela vägen till diplomerad lärare i Andligt & Intuitivt Måleri

Kurserna Andligt & Intuitivt Måleri består av 4 fristående delar.     

Kursen innebär att deltagarna i måleriet träder in på en personlig helande resa där intuitionen vägleder. Succesivt bygger deltagarna upp en kontakt till andliga sfärer, änglar, guider och sitt högre jag. Kanaliserar helande energi i måleriet och målar bl.a. änglar och själsporträtt.

Kurs 1 grundkursen, Kurs 2 Fortsättning och fördjupning, Kurs 3 Fortsättning och mer fördjupning, Kurs 4 Lärarkursen

Välkommen till en fantastisk resa!

 "Jag har målat själsporträtt i över 20 år, är självlärd och har låtit min intuition och andliga vägledare i andligt måleri,  aposteln Petrus, visa mig vägen. På den här kursen delar jag mina erfarenheter med dig." ♥ Skogshjärta 

Det här är en utmärkt kurs för dig som behöver komma igång, hämta ny kraft och inspiration i ditt liv. Underbara dagar i änglars och andliga guiders närvaro.  En transformerande kurs med energimålning, meditationer och healing. Självutvecklande och energihöjande. 

Kursen innebär en frigörande resa i ditt inre. Steg för steg kan du i målningarna se hur du öppnar upp och blir en kanal för andligt måleri. Under kursen kommer du att måla både dig själv, dina kurskamrater och änglar/änglaenergier. Du tar de första stegen till att måla själsporträtt. Vi tolkar målningarna tillsammans.

Kursen passar både dig som målar och dig som inte har någon vana av måleri.

Priser:

Kurs hemma hos mig 1500:- Inklusive allt material, fika  båda dagarna. Diplom. Kostnad för övernattning tillkommer.

Kurs på andra orter från 2000:- inklusive fika och diplom. Priset varierar pga avstånd, lokalhyra mm.

Anmälningsavgift 500:- (resterande betalas på kursen) Anmälanär bindande.

Du kan också fördjupa dig ytterligare genom att gå flera steg. Alla frigående.Du väljer själv hur många steg du vill gå och vilka datum. Mixade grupper. Max 10 månader mellan kurs 3 och 4. 

Kurs 1 grundkurs

Kurs 2 fördjupning och utveckling

Kurs 3 Mer fördjupning och utveckling

Kurs 4 Diplomerad lärare i Andligt&Intuitivt måleri