Själsporträtt 30 x 40 cm

Det här är personliga och helande målningar fulla av ljusa energier. Du kan beställa till dig själv eller som en gåva till en vän. Till varje målning kan  du få ett kanaliserat handskrivet brev. 

 

Andligt porträtt - Själsporträtt 
Jag målar bilden av ditt högre jag, ditt själsljus så som jag ser det. Målningen berättar om dig, vad du har med dig på din livsvandring, vad du står inför och kanske behöver ta tag i inför nästa steg i livet.
Det här är ett underbart sätt att arbeta med healing. Jag känner stor ödmjukhet inför alla jag möter på det här sättet.
Vi är alla vackra och min intention är att du ska upptäcka hur vacker just du är. Att du kan möta dig själv i kärlek genom den här målningen och ta till dig de energier som är till dig.
Målningen innebär kanaliserade energier, färger och ibland följeslagare.   Du får ett personligt brev tillsammans med målningen. Om du vill. Nytt är att du kan välja att beställa endast målningen.
När du beställer ett andligt porträtt behöver du inte berätta något om dig själv eller skicka ett foto. Jag behöver endast ditt namn och din adress. De andliga porträtten målar jag på distans i torrpastell, akvarell och akryl.
Jag har målat andliga porträtt sedan februari 1997. Målningarna finns hos människor runtom i Sverige, Norge, Finland,  Italien, Schweiz, Spanien, England, Sydamerika, USA och Canada.
Det här är en mycket helande målning.        
                                                                 

 

 

Andlig guidemålning 30 x 40 cm

Guidemålning
Jag målar din andliga guide och lämnar personliga budskap till dig. Den här målningen hjälper dig att stärka kontakten med din guide och att se ditt sanna jag.
Vid distansmålning får du budskapen i ett personligt brev.  

Du kan även beställa endast målningen.

Ängel 30 x 40 cm

Din Ängel
Jag målar din ängel och du får ett personligt budskap. Vi kan ha flera änglar omkring oss och den ängel jag målar till dig är just den som kommer när jag bjuder in en ängel att kommunicera genom mig till dig. Budskapen får du i ett personligt brev.  Du kan även beställa endast målningen.